AYRINTILI DUYU BÜTÜNLEME DEĞERLENDİRMESİ

 

  Ayrıntılı Duyu Bütünleme Değerlendirmesi;  Duyusal İşlemlemenin vücut tarafından nasıl yapıldığının klinik olarak değerlendirilmesidir. 

 

 

  Duyusal işlemleme; vücudumuzdan gelen bilgileri düzenleme ve yorumlama sürecidir. Bebeklik ve çocukluk döneminde duyusal deneyimler algılanır, düzenlenir, ayarlanır, uygun cevap verebilme öğrenilir. 

 

 

 Bu Duyular Nelerdir? 

 

1. Taktil (Dokunma) Sistemi                               Duyuların nasıl algılandığı önemlidir. Yandakilerden biri veya 

2. Vestibüler(Denge) Sistemi                              birkaçının farklı işlemlemesi sonucu bebeğin veya çocuğun               

3. Propriosptif (Derin Duyu) Sistem                   problemi oluşmuş ve zamanla artıyor olabilir.        

4. İşitme Sistemi                                     

5. Görme Sistemi

6. Koklama Sistemi

7. Tad Alma Sistemi

8. İnteroception ( iç Organlar) 

  

   Duyuların herbiri ayrı ayrı özel yöntem ve testlerle değerlendirilir. Sonuçlar aile ile paylaşılarak bir program oluşturululur. 

  

 

 Duyu Sistemlerinin Gelişimi  1. Yıl

     Duyu-Motor Gelişim       1-3 Yıl 

      Algı- Motor Gelişim       3-6 Yıl

  İleri Beceri Gelişimi         6-12 Yıl 

 

 

   İnce ve Kaba motor gelişimi, akademik-zihinsel  gelişimi, sosyal gelişimi, yemek yeme alışkanlıklarını  veya tuvalet eğitimini zorlaştıran durumlarla karşılaştığımızda önerilerilen değerlendirme yöntemlerinden biri de duyu bütünleme değerlendirilmesidir. 

Yukarı Çık
Eskişehir Web Tasarım