BEBEKLERE UYGULANAN BAYLEY III GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME TESTİ

Bayley III Gelişimsel Değerlendirme Testi Nedir?

 

Bayley Scales of Infant Development Testi bebeklerin zihinsel, dil ve hareket etme becerilerini kendi yaş gurubu ile karşılaştırarak değerlendirmek ve takip etmek için kullanılan ve tüm dünyada kabul edilen gelişimsel bir tarama testidir.

Riskli doğanlarda ve prematüre bebeklerde gelişimi takip etme ve yaşıtlarını yakalamada doğru yönlendirme açısından özellikle kullanılmaktadır.Hangi Aylarda Uygulanmalıdır?

 

1-42 ay arası, takip eden hekimin gerekli gördüğü dönemlerde uygulanabilir. Bebekler herhangi bir sorun yaşıyor olmasalar da bulundukları ayı gelişimsel olarak yakalayıp yakalamadıkları değerlendirilir ve yapılması gerekenler planlanır.

 

Bayley III Testi Nasıl ve Kimler Tarafından Uygulanır?


Standardize edilmiş test malzemeleri kullanılarak ve bebek için uygun şartlar sağlanarak uygulanmalıdır.Testi bu konuda uygulayıcı belgesine sahip uzmanlar uygulayabilir.Bazı aktiviteler çocuk için kolay görünürken bazıları zor olabilir. Hiçbir çocuğun tüm aktivitelerde başarılı olması beklenmez.

 

Testin Amacı Nedir?

 

Bebek; zihinsel, kaba ve ince motor, algılayıcı ve ifade edici dil konularında çeşitli puanlar alır.Bu puanlar hem kendi yaşıtları ile karşılaştırma, hem de daha ileriki aylardaki gelişme hızını görmede bize yol gösterir.

*Zihinsel Test : Çocuğun düşünme, reaksiyon verme ve çevresi hakkında öğrenme yeteneğini değerlendirir.  
*Dil Testi : Algılayıcı ve ifade edici dil bölümlerinden oluşur.1. Bölümde çocuğun sesleri tanıması ve konuşulanları anlaması; 2. Bölümde ise çocuğun jestleri, ses leri ve kelimeleri kullanarak iletişim kurabilme yeteneğini değerlendirir.


*Motor Test : İnce ve Kaba Motor olarak 2 bölümden oluşur. 1. Bölüm ellerini ve parmaklarını kullanabilme yeteneğini, 2. Bölüm ise vücudunu kullanabilme yeteneğini değerlendirir.

Herhangi bir sorun görülmüyorsa, test daha ileriki aylarda tekrarlanıp sonuçlar karşılaştırılır.

Testte güncelleme önemlidir.Ayrıca bazı alanlarda desteğe ihtiyaç varsa yapılacaklar net olarak saptanmış olur.

Test , kaba değerlendimeyi değil, her ayın puanını saptayarak bebek veya çocukla ilgili daha kaliteli bilgiler edinmemizi sağlar.

Yukarı Çık
Eskişehir Web Tasarım